VANLIGA FRÅGOR

Vanliga frågor:

Varför ska man anmäla sig till passen?


För att ett pass skall genomföras måste minst 1 personer anmäla sig till passet. Kommer det ej in några anmälningar senast 2 timmar innan passet startar ställs passet in.


Ut och in försöker även, i så stor utsträckning som möjligt anpassa passen till vilka som kommer till passen. Genom att anmäla sig kan passen bli mer givande och effektiva för de som kommer.


Varför ska man anmäla 2 h. före passet går av stapeln:


Varje pass Ut och In erbjuder är unikt med ett varierande innehåll från gång till gång beroende på hur många som deltar på passet, väderförhållandena m.m. Tid för att förbereda passen behövs därför.


Varför skall man ha med sig sittunderlag/ liggunderlag?


Det är inte ett måste att ha med sig sittunderlag/liggunderlag, men flera av passet har övningar där man ligger på marken och vill man då inte bli smutsig är det bra att man har med sig ett sittunderlag/liggunderlag att vara på. Det kan även vara skönare att vara på ett sittunderlag/liggunderlag än direkt på marken.


Är klippkorten personliga?


Nej, de är inte personliga och går därav att dela med nära och kära.  Korten gäller  1 år efter inköpsdatumet.


Jag vill träna med Ut och In, men kan inte få  barnvakt till mina barn, kan de följa med på passen?


Under Mama WorkIN'  går det utmärkt att ha med dig ditt barn.


För att ditt barn skall kunna vara med på WorkOUT behöver han eller hon kunna jogga minst 2 km.


Alla ansvarar dock för sina egna barn under passet.E-mail: info@utochin.se